Inspectie

Inventarisatie en inspecties openbare ruimte

Met behulp van het Accres-systeem voeren wij diverse inspecties uit in de openbare ruimte. Het systeem werkt op basis van digitale kaarten waarin bestaande punten (objecten) kunnen worden beoordeeld of nieuwe objecten kunnen worden toegevoegd. Voor de inspecties wordt gebruik gemaakt van de schaalbalken van het CROW (Kwalititeitscatalogus Openbare Ruimte). Maar het is ook mogelijk om met uw eigen methodiek te inspecteren. Inspecties die wij voor u uit kunnen voeren zijn:

 • Beeldkwaliteitsinspectie buitenruimte
 • CROW-KOR inspectie
 • Opname speelobjecten
 • Wijkschouw
 • Weginspecties
 • Inspectie achterstallig groenonderhoud
 • Inspectie en opname ondergrondse en/of bovengrondse vuilcontainers
 • Inspectie en opname straatmeubilair
 • Inspectie en opname beschoeiingen
 • VTA-controle bomen
De verzamelde data helpt u bij:

 • Prestatiemetingen op bestuurs- en beleidsniveau
 • Plannen inzichtelijk maken voor omwonenden (communicatie)
 • Het meten van de technische kwaliteit en het maken van planningen (management)
 • Het meten van de actuele kwaliteit van beeldbestekken (controle uitvoering)
 • Het meten van de actuele kwaliteit en de prestatie van aannemers (uitvoering)
Inspecties worden o.a. uitgevoerd in de volgende gemeentes:

 • Amsterdam (milieumeting, centrale stad)
 • Amsterdam west (meubilairinspectie)
 • Amsterdam oost & west (technische kwaliteit groen)
 • Den Haag (milieumeting, 2 wekelijks)
 • Den Haag (technische kwaliteit groen)
 • Gouda (beeldbesteksmeting, maandelijks)
 • Hilversum (beeldbesteksmeting, 4 wekelijks)
 • Utrecht (algemene kwaliteitsmeting, maandelijks)
 • Westland (kwaliteitsbeoordeling beschoeiingen)
 • Westland (technische kwaliteit groen)

Weginspectie

CROW globale visuele inspectie
De CROW-globale visuele inspectie heeft als doel om snel en efficiënt inzicht te krijgen in de actuele conditie van het wegennet. De resultaten van de inspectie zijn het startpunt voor het opstellen van het meerjaren onderhoudsplan. De CROW-globale inspectie is in Nederland de gangbare inspectiemethodiek voor openbare wegen.

Ponse Groenadvies B.V. heeft gekwalificeerde inspecteurs in dienst. Hiermee garanderen we dat alle inspecties tijdig en van goede kwaliteit worden uitgevoerd.

CROW gedetailleerde visuele inspectie
De CROW-gedetailleerde inspectie is de meest uitgebreide inspectie waarbij alle schades gedetailleerd worden beoordeeld. Ook de locatie van de schade wordt exact aangegeven. op het inspectieformulier.

Klein onderhoudsinspectie
Het uitvoeren van klein onderhoud is een belangrijk onderdeel van wegbeheer. Door dit onderhoud regelmatig uit te voeren blijft de verharding in goede staat, waardoor de structurele achteruitgang wordt vertraagd.

Vorstschade inspectie
Vorst kan behoorlijke schade toebrengen aan uw wegen, met name op asfalt-verhardingen waarbij sprake is van achterstallig onderhoud. In bestaande scheuren en gaten dringt vocht en vorst makkelijker door zodat de reeds aanwezige schade verergerd.

Belangrijk is dat de opgetreden vorstschade snel in kaart wordt gebracht en waar nodig hersteld wordt om gevaarlijke situaties te voorkomen. Wij helpen u daar graag bij door het uitvoeren van een vorstschade inspectie. De locatie, de aard en de omvang van de schade wordt opgenomen en aan de hand van deze gegevens worden de herstelkosten berekend.

Expertise

De expertise van het bedrijf ligt dicht tegen de praktijk aan. Wij kunnen u als opdrachtgever helpen bij het waar maken van uw ambities in de buitenruimte. De volgende werkzaamheden kunnen wij u aanbieden:

 • Beheer- en onderhoudsplannen
 • Kostencalculatie aanleg en beheer
 • Beplantingsplan
 • Directie voeren en toezicht houden
 • Keuren beplanting (bij aanvang plantwerkzaamheden)
 • Inboetlijsten beplanting
 • Bomeneffectrapportage
 • Kwaliteitscontrole uitvoering en beheer
 • Beeldbesteksmonitoring
 • Inspectie buitenruimte
Opdrachtgevers:
 • DG Groep
 • Witteveen en Bos
 • AW Groep
 • Amerpoort
 • Green4roads
 • KOAC
Een greep uit de uitgevoerde projecten:
 • Ontwerp en beheerplan recreatiepark de Ventjager
 • Kostenindicatie aanleg en beheer APM-terrein, Maasvlakte
 • Beheerplan geluidsscherm N206, Noordwijkerhout
 • Beheerplan en inventarisatie groen Amerpoort, Baarn

Onderzoek

Dat met groen in de stad een betere leefomgeving kan worden gecreerd is algemeen bekend. Een facet hieruit is het verbeteren van de milieu waarden door het gericht aanplanten van groene structuren.

Ponse Groenadvies heeft in eigen beheer een windtunnel ontwikkeld om de opvang van fijnstof (PM) door beplanting te meten. In een later stadium zijn de metingen door VITO (Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek) gevalideerd.

Uit het onderzoek zijn een tweetal producten ontstaan, namelijk de Screen2clean en de Wall4life. Beide producten zijn ontwikkeld om het fijnstof probleem langs wegen aan te pakken, CO2 te compenseren en NOx af te vangen.

De producten worden via Green4roads B.V. verkocht. Kijkt u op de website voor meer informatie Green4roads.com

Ons Team

Wie zijn wij?

Ponse Groenadvies is een klein bedrijf dat bestaat uit 3 medewerkers. De dagelijkse leiding is in handen van Ir. M.L.H. Ponse. Wij hopen u met ons team zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Hieronder volgt een korte beschrijving van de medewerkers.

lr. M.L.H. Ponse
Functie: eigenaar/directeur
Opleiding:
– WO: Land use Planning, Wageningen Universiteit
– HBO: Tuin- en Landschapsinrichting, Larenstein
– MBO: Hovenier (Kaderfunctionaris Groenbeheer), Groene Delta College

Ing. Kees Neelis
Functie: allround medewerker

Arnout Visser
Functie: allround medewerker

Jonathan van Horssen
Functie: allround medewerker

Certificaten:
- CROW-certificaat inspecteur beeldkwaliteit
- CROW-certificaat visueel inspecteur wegen
- VCA
- Veilig werken langs het spoor

Contact

Adresgegevens

Ponse Groenadvies B.V.
Ir. M.L.H. Ponse

Bezoekadres:
Barmweg 16
2651 NV Berkel en Rodenrijs

Factuuradres:
Barmweg 16
2651 NV Berkel en Rodenrijs

info@ponsegroenadvies.nl

tel 06 13 23 49 11

Rabobank: 1064 56 288
Iban: NL65 RABO 0106 4562 88
KvK:  58528474
BTW: NL853077599B01

Offerte aanvragen

vraag hier uw offerte aan